Upline

Příběh

Příběh UPLINE

Jsme česká společnost, založena roku 1995. Hlavní myšlenka založení společnosti bylo umožnit samostatný rozvoj v kombinované dopravě a zahájení činnosti věnující se sypkým hmotám, petrochemii, změnit distribuční místa hlavních odběratelů, protože ne ke všem bylo možné dojet až na místo vykládky či nakládky vlakem. Proto bylo žádoucí najít jiný druh přepravy.

Poslání UPLINE

Hlavním posláním společnosti UPLINE CZ s.r.o. je poskytování služeb a rozvoj v oblasti kombinované dopravy, multimodální a intermodální, služby terminálu kombinované dopravy a komplexní služby pro sypké hmoty (bulk logistik).

Historie

2008zahájení činnosti společnosti, zahájení provozování VLC (Veřejného Logistického Centra – zahrnuje překladiště kombinované dopravy silnice / železnice)
2008realizace prvních přeprav v režimu kombinované dopravy
2009úprava krytých a otevřených skladovacích ploch
2009zahájení zkušebního projektu pro bulk terminál
2010příjezd prvního vlaku na VLC
2011zahájení dvousměnného provozu
2012UPLINE CZ s.r.o. se stává součástí skupiny spolupracujících společností – M+L LOGISTIK s.r.o., VELLERIN, a.s.
2012zvýšená kapacita na 200 kontejnerů
2012zahájení třísměnného provozu (kolejiště a sklady k dispozici po celých 24 hod.)
2014proběhla stavba čerpací stanice
2015zahájení stavby plochy pro uskladnění kontejnerů a manipulaci reachstackeru 8 500 m2
2015pořízení reachstackeru pro manipulaci s kontejnery
2015rozšíření plochy VLC
2016navýšení počtu kontejnerů na více než 4 násobek
2016dokončené plochy pro uskladnění kontejnerů a manipulaci reachstackeru v celkové ploše 18 000 m2
2017zahájení stavby další plochy celkem již 35 000 m2
2017pořízení druhého reachstackera

1995

založení společnosti

120 000

přeložené tuny ročně

40

počet zaměstnanců

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH

UPLINE CZ je členem v těchto organizacích:

DOTACE EU

Dotace z EU na projekt Přesýpací věž.
VOP terminálu Obrnice