Upline

Homepage

KOMBINOVANÁ DOPRAVA, TERMINÁL KOMBINOVANÉ DOPRAVY A BULK LOGISTIKA.

pracujte pro upline

Vyberete si pracovní příležitost dle vaší specializace a silných stránek.
+420 737 235 639

Hlavní benefit

Stabilní partner, známý svou plochou strukturu, umožňující všem zaměstnancům podílet se přímo i nepřímo na fungování firmy.

Příběh upline

Jsme česká společnost, založena roku 1995. Hlavní myšlenka založení společnosti bylo umožnit samostatný rozvoj v kombinované dopravě a zahájení činnosti věnující se sypkým hmotám, petrochemii, změnit distribuční místa hlavních odběratelů, protože ne ke všem bylo možné dojet až na místo vykládky či nakládky vlakem. Proto bylo žádoucí najít jiný druh přepravy.

Poslání UPLINE

Hlavním posláním společnosti UPLINE CZ s.r.o. je poskytování služeb a rozvoj v oblasti kombinované dopravy, multimodální a intermodální, služby terminálu kombinované dopravy a komplexní služby pro sypké hmoty (bulk logistik).

NENAŠLI JSTE VHODNÉ ŘEŠENÍ, NAŠE SESTERSKÉ SPOLEČNOSTI NABÍZEJÍ DALŠÍ SLUŽBY.

Přečtěte si náš blog

Thumbnail
Terminál kombinované dopravy
Thumbnail
Bulk terminál
Thumbnail
Skladování
Thumbnail
Kombinovaná přeprava
Thumbnail
Železniční přeprava
Thumbnail
Pronájem a servis jednotek KD