Upline

Služby

Thumbnail
Terminál kombinované dopravy

Nabízíme:

 • lokace terminálu – Obrnice u Mostu
 • třísměnný provoz (Po – Pá)
 • k dispozici veřejně přístupná železniční infrastruktura
 • překládka kontejnerů čelním překladačem
 • překládka kontejnerů stranovým překladačem
 • vážení dle standardů (SOLAS, VGM) včetně obchodního vážení
 • krátkodobé a dlouhodobé uskladnění jednotek kombinované dopravy
 • překládka v rámci multimodální dopravy
 • nakládka a vykládka jednotek kombinované dopravy
 • svoz / rozvoz  jednotek kombinované dopravy z terminálu
 • provoz terminálu řízen vlastním informačním systémem (informace o pohybech kontejnerů, druhu zboží, možnost on-line propojení se zákazníkem apod.)

Pro více informací kontaktujte:

 
Thumbnail
Bulk terminál

Nabízíme:

 • uskladnění sypkých materiálů v IBC kontejnerech
 • gravitační a tlaková překládka sypkých materiálů 
 • překládka sypkých materiálů z / do nákladních železničních vozů
 • zajištění vysokých bezpečnostních standardů pro zamezení kontaminace materiálu (používání certifikovaných vložek do kontejnerů)
 • zajištění a evidence odběru vzorků 
 • uskladnění balených sypkých hmot
 • depytlace sypkých hmot
 • plnění a vyprazdňovaní big bagů

Pro více informací kontaktujte:

Thumbnail
Skladování

Nabízíme:

 • skladování zboží na volné ploše nebo krytém skladu (kusové zásilky, paletové zboží, konstrukční prvky, big bagy apod.)
 • evidence zboží (systémy FIFO, LIFO, podle šarže apod.)
 • konsolidace zásilek, etiketování apod.
 • reportování uskladněného zboží (zboží na cestě), provádění inventur apod.
 • možnost reportů i skladové komunikace on-line se zákazníkem

Zabezpečení zboží:

 • odpovídající rozsah pojištění Vašeho zboží
 • monitoring 24 / 7 kamerovým systémem se záznamem
 • hlídaný objekt fyzickou ostrahou 24 / 7

Pro více informací kontaktujte:

Thumbnail
Kombinovaná přeprava
Nabízíme služby kontinentální kombinované dopravy, kde disponujeme vlastní kapacitou dopravních jednotek včetně kapacit na vlacích kombinované dopravy.

Nabízíme:

 • zajištění intermodální kontinentální dopravy v rámci ČR a EU
 • zajištění multimodální dopravy v rámci ČR
 • zajištění svozu a rozvoru jednotek kombinované dopravy z / na terminál

Hlavní výhoda kombinované dopravy:

 • možnost vyšší přepravní kapacity (hmotnosti) přepravovaného zboží oproti silniční přepravě
 • eliminace rizika kongescí při přepravách na větší vzdálenosti
 • významná redukce tvorby skleníkových plynů (CO2) při přepravách

Pro realizaci přepravy disponujeme:

 • vertikálně manipulovatelné návěsy low-deck XXL
 • palette wide kontejnery
 • IBC kontejnery a silo kontejnery

Typicky přepravované zboží v oblastech:

 • potravinářský průmysl
 • zemědělský průmysl (obilniny, luštěniny, krmné směsi atd.)
 • petrochemický průmysl
 • dřevozpracující průmysl
 • strojírenský průmysl
 • stavební průmysl (stavební hmoty)

Nejčastěji využívané přepravní proudy v režimu kombinované dopravy:

 • přepravy Čechy – Morava
 • terminály: Lovosice, Mělník, Ostrava – Paskov, Olomouc, Přerov, Obrnice u Mostu (CZ), Duisburg, Hamburg (DE), Antwerpen (BE), Rotterdamn (NL)

Pro více informací kontaktujte:

Thumbnail
Železniční přeprava

Nabízíme:

 • překládku zboží z / na vagón (24 hodin, Po – Pá)
 • možnost uskladnění zboží v rámci překládky na volné ploše nebo v krytém skladu
 • zajištění distribuce zboží z / na terminál Obrnice silniční dopravou
 • zajištění přepravy jednotlivých nebo ucelených vozových jednotek
 • zajištění nákladních vozů dle požadavku zákazníka

Nejčastěji využívané destinace v rámci železniční dopravy z terminálu:

 • obecně přepravy Čechy – Morava
 • Lovosice, Mělník, Paskov, Olomouc (CZ)
 • Duisburg (DE)

Pro více informací kontaktujte:

Thumbnail
Pronájem a servis jednotek KD

Nabízíme:

 • pronájem a servis manipulovatelných návěsů (plachtové a chladírenské) – návěsy pro využití kombinované přepravy (více v sekci „Kombinovaná doprava“)
 • pronájem a servis 30" kontejnerů (kontejnery mají čtyři horní plnící otvory)

Pro více informací kontaktuje:

PROPOJENÍ S DALŠÍMI FIRMAMI

Silniční doprava, kombinovaná doprava
a komplexní logistické služby

Servisni organizace zajištující podpůrné
služby v dopravě a logistice.