Terminál - sypké hmoty

V rámci terminálu nabízíme služby:

 • uskladnění sypkých materiálů ve vlastních i cizích kontejnerech (vlastní kontejnery 30")
 • překládka sypkých materiálů z kontejnerů do autosil
 • překládka sypkých materiálů z / do nákladních železničních vozů
 • pro překládku materiálu disponujeme technologií využívající vzduchové dopravní cesty
 • zajištění vysokých bezpečnostních standardů pro zamezení kontaminace materiálu (používání certifikovaných vložek do kontejnerů)
 • zajištění odběru vzorků

Typicky překládané zboží v oblastech:

 • petrochemický průmysl (granuláty)
 • energetický průmysl
 • zemědělský průmysl (obiloviny, krmné směsi, granuláty)
 • dřevozpracující průmysl (štěpka)
 • stavební průmysl (stavební hmoty) 

obilí

Pro více informací kontaktujte:

p. Jelínek, senior manažer terminálu
+420 737 235 606, jjelinek@upline.cz

p. Váňa, junior manažer terminálu
+420 730 529 819, jvana@upline.cz